iw.rhinocrisy.org
מֵידָע

טכנולוגיית מידע גננות

טכנולוגיית מידע גננות


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


מערכות טכנולוגיות מידע לגננות, המכונה מערכות מידע גננות, הופכות פופולריות יותר ויותר. המשתמשים הנוכחיים במערכות מידע גננות הן חברות המנהלות אתרי ייצור גננות, במיוחד אלו המנהלות משתלות עצים, משתלות פרחים, משתלות פירות וירקות, עסקים חקלאיים ומטעים ויערות, המכונים ביחד תעשיית הגננות. תעשיית הגננות מכסה מספר עצום של מערכות טכנולוגיות מידע (IT), אשר נדונות בהמשך במספר בקשות לפטנטים.

מערכות מידע גננות אלו משמשות בעיקר לניתוח נתונים הקשורים לייצור גננות, כגון נתונים שנאספו במהלך משתלות שתילים, משתלות פירות וירקות ומטעים, ועסקים קשורים, כגון תוכנות לניהול משתלות ומטעים, תוכנות לניהול ייצור חקלאי, חקלאות , תוכנות פיננסיות, שיווקיות ומכירות וכדומה. הנתונים המנותחים על ידי מערכות המידע של נתוני הגננות מכילים מידע על מיקומם ושעותיהם של כל אתרי הייצור הגנניים, מיקומם וגודלם של אתרי הייצור ושטח הקרקע שניתן להשתמש בהם לייצור מוצרי גננות.

הבעיות הנגרמות מהגדלה של ענף הגננות ידועות היטב. ראשית, מספר אתרי הייצור של הגננות, הן בפנים והן בחוץ, והן באתרים מסחריים ולא מסחריים, גדל עקב הגידול באוכלוסייה וברמת החיים. זהו אתגר גדול למפעילי משתלות בשל הלחץ המתמשך להשתמש בקרקע לייצור גננות. שמירה על האיכות והכמות של אתרי ייצור גננות אותגרה על ידי הלחץ לייעל את הייצור הגננות, ובמקביל לספק טיפול איכותי. לפיכך, קיים צורך במערכת מידע גננית רחבת היקף המסוגלת להעריך את מצבם של אתרי ייצור גננות ויעילות ייצור הגננות.

שנית, תחרות השימוש בקרקע בייצור הגננות הופכת לבעיה. זאת בשל התחרות הגוברת בין מוצרי הגננות והגידול האדיר בשימוש בקרקע לייצור גננות. הגידול בהיצע מוצרי הגננות, כמו פרחים ופירות חתוכים טריים, וכן ירקות ופירות, מחמיר את הבעיה הזו.

הלחץ של תחרות שימושי קרקע משפיע על החלטתן של חברות להשקיע במתקני ייצור גננות. הסיבה לכך היא שהשקעה באתר ייצור גננות הפכה למסוכנת יותר. בנוסף, מחיר הקרקע ממשיך לעלות. ההשקעה נטו היא אפוא יותר ויותר בצורה של מימון חוב ולא מימון הון, מה שמגדיל את הסיכון. כאשר מוקם אתר ייצור גננות, יש לקבל החלטה האם להשקיע במקום, ולכמה זמן. החלטות השקעה מבוססות לרוב על שלושה גורמים עיקריים: (i) סכום ההשקעה, (ii) חיים צפויים, ו-(iii) שיעור התשואה הנוכחי באתרי ייצור גננות. כאשר ערך מחיר הקרקע עולה ב-20% או יותר בשנה, החזר ההשקעה של אתרי ייצור גננות לא יעלה באופן יחסי. כך, התשואות העסקיות של אתרי ייצור גננות ירדו באופן משמעותי, וכתוצאה מכך רווח נקי נמוך יותר. לפיכך, קיים צורך במערכת מידע לנתוני גננות שתוכל לתמוך באיסוף וניתוח נתוני גננות בכל הנוגע להשקעה, סיכון ותשואה של אתרי ייצור גננות.

שלישית, בייצור גננות, תוצאת הייצור והשיווק ההמוני של מוצרי גננות הולכת ונעשית בולטת יותר ויותר. כתוצאה מכך, מוצרי הגננות הופכים מגוונים יותר ויותר. זה מקשה על שיווק ומכירת המוצרים. כך למשל, מספר רב של חברות עוסקות כיום בייצור ושיווק של פרחים ופירות חתוכים טריים, כגון חקלאות חתכים, גידול שתילה, גידול ושיווק פרחים וכדומה. כמו כן, מתרחב מגוון מוצרי הגננות, כמו פרחים חתוכים ופירות, הן מבחינת מגוון הפרחים והפירות החתוכים והן מבחינת איכותם. לכן, שיווק המוצרים הופך לקשה יותר ויותר. לעסק לשיווק המוני תמיד יהיו היתרונות של עלויות הייצור הנמוכות ביותר, היעילות הגדולה ביותר והמוניטין הטוב ביותר. עם זאת, קשה יותר ויותר למשוך את הכישרונות הטובים ביותר לשיווק המוני, והאמינות של שיווק המוני היא תמיד שאלה. לפיכך, קיים צורך במערכת מידע גננית שתוכל לתמוך באיסוף וניתוח נתוני גננות בכל הקשור לשיווק מוצרי גננות.

רביעית, מוצרי גננות כפופים לאריזות מסוגים שונים, כמו שקית נייר כסף לאריזת פרח חתוך, קרטון לאריזת פירות וכדומה. כתוצאה מכך, מוצרי הגננות הופכים למגוונים יותר ויותר, ולכן קשה יותר ויותר לשווק את המוצרים. יתרה מזאת, ישנו לחץ גובר על מוצרי הגננות שישווקו עד סוף היום, ויש צורך הולך ופוחת בשימוש בפרחים חתוכים ופירות לשיווק לאחר. לפיכך, איסוף וניתוח נתוני הגננות מתמקדים כעת יותר במוצרי הגננות עצמם, ופחות בהובלה המסורתית ובאחרי השיווק. במקרה זה, האיכות והאריזה של מוצרי הגננות עשויים להיות חשובים יותר מאתרי הגידול והייצור של הגננות. לפיכך, קיים צורך במערכת מידע גננית שתוכל לתמוך באיסוף וניתוח נתוני גננות בכל הנוגע לאיכות ואריזה של מוצרי גננות.

לכל אתר ייצור גננות קיימת לרוב מערכת ניהול האוספת נתוני ייצור גננות ומאחסנת אותם במערכת מידע לנתוני גננות. בדרך כלל, הנתונים מאוחסנים על נייר. נתוני הגננות הנאספים מאתרי הייצור של הגננות ניתנים לניתוח, בכל שעות היום, על ידי הנהלת אתרי הייצור של הגננות. הפסקאות הבאות דנות במערכת ידועה לאיסוף וניתוח נתוני גננות.

מערכת איסוף וניתוח נתוני הגננות נועדה להציג למשתמש את מצבם של אתרי ייצור גננות של אתר ייצור גננות (כגון משתלת שתילים, משתלת פירות וירקות ומטע וכדומה). ה


צפו בסרטון: טכנולוגיות מידע