iw.rhinocrisy.org

קטגוריה: האוספים


Hostas, כיצד להגן עליהם מפני שבלולים ושבלולים - האוספים

Hostas, כיצד להגן עליהם מפני שבלולים ושבלולים -

Hostas, מה לעשות עם שבלולים ושבלולים אתה אוהב hostas, עם העלים הגדולים בצורת לב, מובלטים, מפוספסים וירוקים בהירים שלפעמים מפוספסים בצבע לבן שמנת. הם יפים כאשר הצנרת מעוצבת היטב, מהודקת ובקוטר טוב עד 80 ס"מ. הוסטות מעולות, אבל יש אבל.

קרא עוד